Οι επιτυχίες των αθλητών μικρών κατηγοριών του ποδηλατικού τμήματος  Β.Α.Ο  ήταν πάρα πολλές μέσα στην ποδηλατική χρονιά του 2016 .

Ένα μικρό φωτογραφικό ταξίδι με τα κατορθώματα τους σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

foto-1foto-2

foto-3foto-4foto-5foto-6foto-7foto-8foto-9foto-10foto-11foto-12foto-13foto-14foto-15foto-16foto-17foto-18foto-19foto-20foto-21foto-22foto-23foto-24foto-25foto-26foto-27foto-28foto-29foto-30foto-31foto-32foto-33foto-34foto-35foto-36foto-37foto-38