Δευτέρα 21.30 στις εγκαταστάσεις του Β.Α.Ο (Μ.Γκράτζιος)