Τρίτη : 19.45 – 21.15

Πέμπτη : 16.00 – 17.30

Παρασκευή : 17.30 – 18.45