με την Αναγέννηση Φλόγας λόγω αδυναμίας της αντίπαλης ομάδας.