ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:30 – 18:00 Κ12 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 16:30 – 17:45  Κ11 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
16:30 – 17:30 Κ8 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 17:00 – 18:00  Κ8 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 17:45 – 19:00 Κ9  ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
17:30 – 18:30 Κ11 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 18:30 – 19:30 Κ14 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 18:00 – 19:15 Κ9 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 18:00 – 19:30 Κ14 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ
17:45 – 19:00 Κ14 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 18:30 – 19:30 Κ9 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 19:15 -20:30 Κ11  ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 19:00 – 20:15 Κ10 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
19:00 – 20:15 Κ10 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 19:30 – 20:30 Κ10 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ 20:15 – 21:30 Κ12 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
20:15 – 21:30 Κ12 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ