ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  6936821818

Κ8 (2011-2012-2013)   ΘΑΝΑΣΗΣ   6989098756


ΤΡΙΤΗ              16.30-17.30

ΠΕΜΠΤΗ        16.45-17.45

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ
Κ9 (2010)            ΘΑΝΑΣΗΣ     6989098756

ΤΡΙΤΗ               18.30-19.30

ΠΕΜΤΗ            17.45-18.45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17.45-19.00

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ
Κ9(2) (2010-2011)    ΓΙΩΡΓΟΣ   6989760554

ΔΕΥΤΕΡΑ   17.00-18.00

ΤΕΤΑΡΤΗ  19.30-20.30

ΠΕΜΠΤΗ  19.45-20.45

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ
Κ10 (2009-2010)  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  6976985102

ΔΕΥΤΕΡΑ         19.00-20.15

ΤΡΙΤΗ               19.30-20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19.00-20.15

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ
Κ11 (2007-2008)  ΘΑΝΑΣΗΣ   6989098756

ΤΡΙΤΗ              17.30-18.30

ΠΕΜΠΤΗ         18.45-19.45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.30-17.45

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ
Κ12 (2007-2008)  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  6976985102

ΔΕΥΤΕΡΑ          20.15-21.30

ΤΡΙΤΗ               16.30-18.00 (ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20.15-21.30

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ
Κ14  (2005-2006)  ΓΙΩΡΓΟΣ    6989760554

ΔΕΥΤΕΡΑ         17.45-19.00

ΤΕΤΑΡΤΗ        18.00-19.30  (ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18.00-19.30 (ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ