πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Βυζαντινού.

Ευχαριστούμε την Σέρβικη ομάδα για την συμμετοχή και την αποδοχή της πρόσκλησης.

20181228_193033