ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ
Κ7 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 ΜΑΚΕΔΟΝ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Κ9(1) ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 9.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Κ9(2) ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14.00 ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Κ10 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 10.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Κ11 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Κ12 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.45 ΚΟΥΗΣ ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)
Κ14 ΕΠΣΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)
Κ14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.45 ΚΟΥΗΣ ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2-5 ΜΑΙΟΥ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κ8, Κ9, Κ10, Κ12 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΝ ΚΟΥΗ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ
Κ8 ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 16.15-17.15 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
Κ8 ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΤΡΙΤΗ 16.30-17.30 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
Κ9(1) ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
Κ9(1) ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΤΡΙΤΗ 19.00 ΑΓΩΝΑ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
Κ9(2) ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ.ΟΙ 2011 16.15
Κ9(2) ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΤΡΙΤΗ 16.30-17.30 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
Κ10 ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
Κ10 ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΤΡΙΤΗ 17.30-18.30 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
Κ10 ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00 ΑΓΩΝΑ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
Κ11 ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 17.45-18.45 ΑΓΩΝΑ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
Κ11 ΘΑΝΑΣΗΣ Μ.ΤΡΙΤΗ 17.30-18.30 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΒΑΟ
Κ12 ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ.ΟΙ 2008 ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ11
Κ12 ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΤΡΙΤΗ 16.30-18.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ
Κ14 ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ
Κ14 ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-19.30 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ
2 ΜΕ 5 ΜΑΙΟΥ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κ8, Κ9, Κ10, Κ12 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΝ ΚΟΥΗ