ΤΡΙΤΗ 16:30 – 18:00

ΠΕΜΠΤΗ 16:30 – 18:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:30 – 19:00

ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 18:00