ΤΡΙΤΗ 18:00 – 19:00

ΠΕΜΠΤΗ 19:00 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 – 10:00