ΤΡΙΤΗ 15:00 – 16:30

ΠΕΜΠΤΗ 18:00 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 – 20:00

ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00