και αρχαιρεσίες για την εκλογή νέο Δ.Σ. του Ομίλου την Τετάρτη 18/12/2019

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. του «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων και τροπαίων του κλειστού Γυμναστηρίου Ελπίδος 52, Συκιές, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός διοικητικός – οικονομικός απερχομένου Δ.Σ.
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Διοικητική και οικονομική απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής
  5. Τροποποίηση του καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών
  7. Αρχαιρεσίες για εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19.00, στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Συκιές 18 Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο