Συνεχίζεται και σήμερα η διάθεση των ημερολογίων 2020 του τμήματος ποδοσφαίρου για όσους είχαν παραγγείλει. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τον γραφίστα Μάριο Τσιγγερλιώτη, χωρίς την συμβολή και εθελοντική προσφορά του οποίου, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν τόσο όμορφο.»