Κ8


ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00

 

Κ10


ΤΡΙΡΗ 20.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.00

 

Κ11


ΔΕΥΤΕΡΑ 20.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.00

 

Κ13


ΔΕΥΤΕΡΑ 18.00

ΤΡΙΤΗ 19.00

ΠΕΜΠΤΗ 19.00

 

Κ15


ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00

ΤΡΙΤΗ 18.00

ΠΕΜΠΤΗ 18.00