Πραγματοποιήθηκε σήμερα προληπτικά απολύμανση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Ομίλου προκειμένου να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες υγιεινής.
Εκφράζουμε δε τις θερμές ευχαριστίες μας προς το Δήμο Νεάπολης Συκεών για την άμεση ανταπόκριση και ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια του.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ