και αρχαιρεσίες εκλογής νέου Δ.Συμβουλίου

Όριζεται ως έναρξη της διαδικασίας στις 17.00 και σε περίπτωση μη απαρτίας η 18.00 της ίδιας ημέρας.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εκ του Δ.Σ.